• Installatie robotmaaier, velden opruimen!

  Op vrijdag 12 april 2024 is op sportpark den Hondsbosch een robotmaaier geïnstalleerd door de firma die onze velden onderhoud. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan de optimalisatie van het onderhoud van de velden. 

  Echter vraagt dit wel om een ijzeren discipline van degene die de velden gebruiken. De velden moeten namelijk elke dag / avond vrij worden gemaakt van alle verplaatsbare goals. Als dit niet gebeurt loopt de maaier hier op vast en kan zelfs verstrikt raken in de netten.

  Dit geldt zowel voor de voetbalvelden, als het trainingsveld. 

  Het is al jaren een probleem dat moeilijk blijkt op te lossen. Nu ontkomen we er echter niet meer aan en moet de vrijblijvendheid er echt vanaf! Via deze weg daarom het uitdrukkelijke verzoek om er als trainer/leider voor te zorgen dat na elke training en wedstrijd de velden leeg zijn van alle verplaatsbare goals, pionnen, hoekvlaggen etc. Als in overleg met de trainer / leider in het tijdvak erna afgesproken wordt dat het mag blijven staan is die trainer/leider verantwoordelijk dat het veld na zijn of haar training / wedstrijd wel volledig leeg is. 

  We moeten er naar toe dat het opruimen een vast onderdeel wordt aan het einde van elke training/wedstrijd. Als er niet wordt opgeruimd dan kan er niet juist gemaaid worden wat vanzelfsprekend invloed heeft op de staat van de velden! 

  Op het trainingsveld is er een vak gecreëerd om de goals na elke training in te kunnen zetten. Dit vak wordt aangegeven door middel van een witte markering. Ook op de aansluitende verharding mogen de goals geplaats worden.

  De verplaatsbare doeltjes die gebruikt worden bij wedstrijden, dienen in het daarvoor aangegeven wit omlijnde vak achter de tribune geplaats te worden. 

  Een speciale oproep voor onze jeugdspelers: Als jullie de goals overdag gebruiken om te voetballen op de velden zet de goals na afloop terug op hun plek en ga niet voetballen op het veld als er gemaaid wordt. 

  Ervaringen met een robotmaaier bij andere verenigingen hebben geleerd dat de kwaliteit van de velden aanzienlijk verbetert door op deze manier te maaien. 

  Voordelen:

  • Het maaien met een robotmaaier draagt sterk bij aan een gesloten en egale grasmat;
  • Deze sterk gesloten grasmat is essentieel in het kader van het chemievrij beheren van onkruiden (Chemische bestrijding is verboden. Daar waar gras staat, groeit geen onkruid!);
  • Geen spoorvorming bij het maaien. Zelfs in natte perioden worden de velden gemaaid;
  • Hierdoor zijn de robotmaaiers veel minder weersafhankelijk en kunnen de velden 3 tot 4 keer per week worden gemaaid (Afgesteld in bloktijden zodat de we geen last hebben met belijnen, trainingen en wedstrijden);
  • Door het frequenter maaien van de velden zijn de grasresten na het maaien minimaal. Hierdoor behouden we een schoon speelveld.

  Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de robotmaaier kan doen wat hij moet doen. Mochten er vragen zijn dan horen we ze natuurlijk graag.
   

  Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking.

  Bestuur s.v. Tuldania