• Veilig Sportklimaat

    Een veilige en fijne plek om te sporten voor kinderen, jeugd, dames en heren, daar staan wij voor als s.v. Tuldania. Gestimuleerd door de gemeente en andere clubs, zijn we bezig geweest om beleid te ontwikkelen waardoor we dat veilige klimaat zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Niet dat we hierdoor alles ineens heel anders gaan of moeten doen, maar het is goed om het eens op te schrijven en met elkaar te bespreken. Eerder vond al een vruchtbare bijeenkomst plaats met alle jeugdleiders om aandacht te besteden aan ons veilige sportklimaat. Tevens is er een vertrouwenspersoon voor de club aangesteld, in de persoon van Wiesje Pulles. Onderstaand vind je meer informatie. In het aanstellingsbeleid kun je meer lezen over de manier waarop we (vrijwillige) medewerkers selecteren en aanstellen. In de gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers staat beschreven hoe we omgaan met onze jeugdleden. In het meldprotocol staat beschreven wat te doen in wanneer er sprake is van (vermoedens van) ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Tenslotte vind je in het profiel van een vertrouwenspersoon meer over de taken en eisen voor deze functie. Wanneer je vragen hebt over het Veilig sportklimaat, ben je van harte welkom om dit met het bestuur te bespreken.